Projekt podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Číslo projektu: APVV – 0443-07

Kontakt

Katedra vodného hospodárstva krajiny

Radlinského 11, 810 05 Bratislava
blok C, 12. poschodie

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.

Tel.: + 421 2 59 274 498, fax: + 421 2 52 923 575
E-mail
jan.szolgay@stuba.sk
Web: http://www.kvhk.sk

 

© 2011 by DLWRM FCE STU in Bratislava. Realizácia Fusion IS, s.r.o.