Projekt podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Číslo projektu: APVV – 0443-07

Modely

 

  • Zrážkovo-odtokový bilančný model s mesačným časovým krokom
  • Multilineárny transformačný model KLN
  •  


 


 

© 2011 by DLWRM FCE STU in Bratislava. Realizácia Fusion IS, s.r.o.